Toiminta


Toimintasuunnitelma 2015


Säännöt:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonmukaista viljelyä ja luomu-tuotteiden jalostusta, markkinointia ja kulutusta sekä alan koulutusta, neuvontaa, tiedotusta ja tutkimusta. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on valvoa luomuviljelijöiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja säännöstöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa ja edistää yhteydenpitoa viljelijöiden kesken ja muihin alan toimijoihin.

Ekoviljelijät ry on Luomuliitto ry:n jäsenjärjestö.  Liiton kokouksiin yhdistys lähettää edustajansa. Ekoviljelijät ry:n tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä luomutuottajien yhteenliittymien ja esimerkiksi yritysten, alueensa neuvontajärjestön ja hankkeiden kanssa.

Jäsenet saavat yhdistykseltä vuodessa vähintään kaksi jäsenkirjettä. Tiedotusta lisätään sähköpostilistan ja nettisivujen kautta.

Vuonna 2015 Ekoviljelijät ry:n toimintaan kuuluu mm.

  1. Osallistutaan luomutuottajien yhteisiin kokouksiin ja matkoihin. Järjestetään retki yhteistyössä Lisää Luomua -hankkeen kanssa.
  2. Panostetaan luomun markkinointiin mahdollisissa tapahtumissa alueella.
  3. Nimetään vuoden luomuyrittäjä Eko-Urho.
  4. Edistetään Luomun näkyvyyttä alueella.
  5. Ekoviljelijät ry kiinnittää aktiivisesti huomiota luomutuotantoon liittyviin asioihin ja pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön sekä Luomuliiton kautta että suoraan päättäjiin ja virkamiehiin.
  6. Kaikkia Etelä-Pohjanmaan ja luomuviljelijöitä houkutellaan yhdistyksen jäseniksi. Luomun peruskursseilla esitellän Ekoviljelijät ry:n toimintaa ja markkinoidaan jäsenyyttä uusille luomuviljelijöille.
  7. Kehitetään yhdistyksen nettisivuja ja kerätään sinne myös tietoa alueen suoramyyntitiloista.
  8. Ylläpidetään netin keskustelufoorumia myös valtakunnalliseen käyttöön ja rehujen markkinapaikkana sekä yritetään aktivoida keskustelua siellä.

Alivalikko

 
 
 
 
 
 
 
Ekoviljelijät ry, Etelä-Pohjalaisten luomutuottajien yhdistys